Eesti Hoiukassa OÜ lõpetas uute laenude
väljastamise alates 01. septembrist 2015.

Eesti Hoiukassa OÜ otsustas lõpetada tegevuse finantseerimisasutusena, kuna veebruaris 2015 Riigikogus vastuvõetud krediidiandjate ja -vahendajate seadus seab põhjendamatuid kohustusi/kulusid väikeettevõttele, kes soovib antud valdkonnas tegutseda ning sellest lähtuvalt ei ole tulevikus enam finantseerimisasutusena tegutsemine väikeste mahtude juures majanduslikult otstarbekas.